Poslovi domara

Od 1.rujna 2016. nudimo suvlasnicima zgrada kojima upravljamo usluge domara koji će u dogovoru sa predstavnikom suvlasnika obaviti pregled zajedničkih dijelova zgrade te otkloniti uočene manje nedostatke kao što su zamjena pregorjelih žarulja , zamjena oštečenih prekidača te senzora za rasvjetu, zamjena neispravnih slavina u smetlarniku i slično.

Poslovi domara su:

  • povremeni obilazak objekata po pozivu predstavnika suvlasnika
  • uočavanje kvarova, oštećenja  i nedostataka na zgradama
  • poduzimanje potrebnih aktivnosti za njihovo otklanjanje
  • izvođenje manjih  bravarskih, vodoinstalaterskih ,  električarskih, soboslikarskih popravaka na zajedničkim dijelovima zgrade
  • ispis radnog naloga i ovjera obavljenih radova od strane predstavnika suvlasnika
  • prijava oštećenja kod većih kvarova – obavještavanje nadležnog referenta održavanja zgrade

Također po povoljnim cijenama nudimo i ostale manje popravke.