Servisi i pregledi

Na stambenim zgradama  se izvode redoviti servisi, pregledi instalacija, opreme i uređaja na zgradi.

Također ulaskom u europsku uniju zakonima su propisani i energetski pregledi i energetsko certificiranje zgrada.

U redovite servise i preglede ubrajamo:

Obaveznu godišnju kontrolu provodi Zavod za ispitivanje kvalitete, prema Pravilniku o tehničkoj kontroli dizala za vertikalni prijevoz osoba i tereta . Po obavljenoj kontroli, ZIK izdaje Izvještaj o ispravnosti dizala.

Ovdje je potrebno naglasiti da se ovi radovi izvode kao zakonska obveza te da neizvršavanje istih povlači mogućnost izricanja novčane kazne.

Ukratko ako su uređaji i instalacije ispravni i funkcioniraju upravo je to posljedica redovitog održavanja. Ako se od nas kao upravitelja zgrade izričito zahtjeva slabije održavanje, manje pregleda, tada može doći do većih kvarova i to u vrijeme kada se najmanje nadamo.

Periodični pregled (godišnji pregled) i Kontrolno ispitivanje obavlja ovlašteno poduzeće ili radnja po nalogu upravitelja.Troškovi nastali otklanjanjem nedostataka uočenih redovnim pregledom, kao i troškovi periodičnog pregleda i kontrolnog ispitivanja plaćaju se iz sredstava zajedničke pričuve.