Wiener

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. jedno je od vodećih osiguratelja na hrvatskom tržištu i dio je velike “obitelji” Vienna Insurance Group, vodeće osigurateljne grupe u Srednjoj i Istočnoj Europi.Oko 650 zaposlenika na gotovo 80 prodajnih mjesta diljem Hrvatske svakodnevno je na usluzi klijentima - od kvalitetnog savjetovanja prilikom odabira odgovarajućih osigurateljnih pokrića pa...

Ponuda za upravljanje

izrada Međuvlasničkog ugovora i Ugovora o upravljanju svakom pojedinom zgradom,izrada godišnjeg programa održavanja pregledom stanja stambene zgrade kod preuzimanja zgradeu program radova uvrštavamo radove koji proistječu iz zakonskih odredaba, kao što su čišćenje dimnjaka, ispitivanje vatrogasnih aparata, gromobranskih instalacija i drugo,pregledi zajedničkih dijelova zgrade , prema potrebi i...

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost je suma isplaniranih i provedenih mjera čiji je cilj korištenje minimalno moguće količine energije tako da razina udobnosti i stopa proizvodnje ostanu sačuvane. Pojednostavljeno, energetska učinkovitost znači uporabiti manju količinu energije (energenata) za obavljanje istog posla (grijanje ili hlađenje prostora, rasvjetu, proizvodnju raznih proizvoda, pogon vozila, i...

Upis u zemljišne knjige

Nakon donošenja izmjena i dopuna Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pristupilo se izradi pravilnika koji uređuje postupak povezivanja knjige položenih ugovora s glavnom zemljišnom knjigom. Taj pravilnik objavljen je u NN broj 60/2010. od 13.5.2010 /*! elementor - v3.16.0 - 09-10-2023 */ .elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading...

Plaćanje pričuve

Pričuva je zakonom određen iznos sredstava koji svaki suvlasnik nekretnine mora srazmjerno svom vlasničkom udjelu plaćati u zajednički fond, kako bi se stambena zgrada održavala u funkcionalno ispravnom stanju, te ne bi gubila vrijednost. (Čl. 90 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima).Nakon što smo kao upravitelj zgradom, zajedno sa predstavnikom suvlasnika izvršili pregled zajedničkih...

Compare listings

Compare