Upravljanje

Ponuda za upravljanje

izrada Međuvlasničkog ugovora i Ugovora o upravljanju svakom pojedinom zgradom,izrada godišnjeg programa održavanja pregledom stanja stambene zgrade kod preuzimanja zgradeu program radova uvrštavamo radove koji proistječu iz zakonskih odredaba, kao što su čišćenje dimnjaka, ispitivanje vatrogasnih aparata, gromobranskih instalacija i drugo,pregledi zajedničkih dijelova zgrade , prema potrebi i...

Compare listings

Compare