Godišnje financijsko izvješće

Temeljem članka 93. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima upravitelj je obvezan svakom suvlasniku položiti uredan račun o poslovanju u prethodnoj kalendarskoj godini i staviti mu na prikladan način na uvid isprave na kojima se temelji i to najkasnije do 30. lipnja svake godine.

Ova odredba sasvim je jasna i njen smisao je nedvojben, nadzor nad utroškom sredstava i gospodarenjem u maniru pažljivog gospodarstvenika osnova je ovog posla.

Kako bi kontrolu suvlasnika podigli na višu razinu na našim Web stranicama omogućen je direktni pristup našem programu koji prati financijsko i tehničko stanje zgrade, te se 24 sata svakog dana pomoću zaporke koju dobije predstavnik suvlasnika može pristupiti istom i pogledati stanje.

Osim navedenog, kako se dio naših klijenata ne koristi internetom jednom mjesečno na oglasne ploče dostavljamo izvod iz financijskog stanja zgrade, gdje se onda vidi svaka promjena na računu i na što su sredstva utrošena.
Ovim načinom poslovanja riječ TRANSPARENTNOST dobija svoje pravo mjesto jer povjerenje je dobro ali provjeriti je daleko bolje.