Obavijesti

“Cijenjeni suvlasnici,

sukladno članku 11. Ugovora o upravljanju zgradom, usklađuje se izračun iznosa naknade Upravitelja sa izračunom rasta inflacije za razdoblje od posljednje tri godine od strane Državnog zavoda za statistiku, sve na temelju podataka indeksa potrošačkih cijena tj. promjene nivoa cijena dobara i usluga za osobnu potrošnju, a koja za navedeno razdoblje iznosi 19,1%.

S poštovanjem!
Dalmacija Agent d.o.o.”