Osiguranje

Predmet osiguranja su građevinski objekti koji su na upravljanju kod Upravitelja i to:

  • zajednički prostori zgrade (ulazno predvorje, stubište i površine izvan stanova i poslovnih prostora, podrum, sklonište, sušiona, praonica rublja, potkrovlje, nadstojnički stan, prostor za odlaganje kućnog otpada, zajedničke društvene prostorije i sl.)
  • ostali prostori koji mogu pripadati i vlasniku (drvarnice, tavani, te garaže ukoliko se nalaze u osiguranom građevinskom objektu)
  • temelji i podrumski zidovi
  • sve ugrađene instalacije
  • svi ugrađeni uređaji i oprema (dizala, centralno grijanje s cisternom za gorivo,
  • bojleri, hidrofori, uređaji za klimatizaciju i dr.)

Temeljem pokrića dodatnih opasnosti, Ugovaratelj osiguranja ima pravo na naknadu za štete nastale na objektu zbog vode, ali i pravo na naknadu troškova nastalih uslijed popravka pokvarenih instalacija. Ako je uzrok štete izljev vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, a visina štete na građevinskom objektu prelazi vrijednost od 2.000,00 kn nadoknađuje se i popravak oštećene cijevi prema stvarnim troškova i zapisniku Hitnih intervencija, ali ne više od 300,00 kn.

Osim obaveznog osiguranja dodatno možete osigurati svoju nekretninu od ostalih rizika kao što su potres, provalne krađe ….