Promjena vlasništva

Promjenu podataka o vlasništvu nad posebnim dijelom nekretnine ( stan, poslovni prostor , garaža ) novi vlasnik dužan je prijaviti  komunalnim društvima  i upravitelju zgrade na način da dostavi kopiju dokumenta temeljem kojeg dokazuje da je došlo do promjene vlasništva ( kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, rješenje o ostavinskoj raspravi ).

Obavijest o promjeni vlasništva  i presliku dokumentacije možete poslati poštom na adresu Dalmacija-Agent d.o.o., Trg Sv. Jeronima 4, 22 000 Šibenik , ili slanjem na telefax 022/295-177 obavezno navodeći kontakt mobitel/telefon,  kao i adresu na koju želite da se dostavljaju uplatnice za pričuvu ako je različita od adrese objekta sastavni dio kojeg je Vaša nekretnina.